Szülő vagyok

Tanulószerződés kézikönyv letöltése (3,2 MB, PDF)

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről

 

Mi az a tanulószerződés?

 

A tanuló és a gazdálkodó szervezet (cég, vállalkozás) között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli szerződés. A tanuló egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet. A tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerződés keretében vehet részt.

 

 

Kivel köthető tanulószerződés?

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető, aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

 

 

Milyen képzésekre köthető tanulószerződés?

 

Az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre.

 

 

Hogyan történik a tanulószerződés megkötése?

 

A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó 15. napjáig jelenti be a területileg illetékes kamarának és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. A megkötött tanulószerződést a gyakorlati képzését szervező szervezet 5 napon belül megküldi a területileg illetékes kamara részére ellenjegyzésre. A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni.

 

 

Mikortól érvényes, hatályos a tanulószerződés?

 

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos. A tanulószerződést, annak módosítását és felmondását, írásba kell foglalni. A tanulószerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják.

 

 

Megéri tanulószerződést kötni?

 

Pénzbeli juttatás

Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha a gyakorlati képzési idő eléri

–a 80%-ot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) 15%-nak 1,3-szerese = 19 793* Ft

–a 70 %-ot, a minimálbér 15%-nak 1,2-szerese = 18 270* Ft

–a 60%-ot, a minimálbér 15%-nak 1,1-szerese = 16 748* Ft

–az 50%-ot, a minimálbér 15%-a = 15 225* Ft

–a 40%-ot, a minimálbér 15%-nak 0,9-szerese = 13 703* Ft

–a 30%-ot, a minimálbér 15%-nak 0,8-szerese = 12 180* Ft

–a 20 %-ot, a minimálbér 15%-nak 0,7-szerese = 10 658* Ft

 

A gazdaságilag igényelt szakképesítésben tanulók tanulmányi átlageredményüktől függően havonta 10.000–30.000 Ft tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. Ezen szakképesítések megyénként eltérőek, listájukat az Megyei Foglalkoztatási és Képzési Bizottságok javaslata szerint kormányrendeletben jelenítik meg. 

 

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével emelni kell, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.

 

 

Társadalombiztosítási jogviszony

 

A tanuló a tanulószerződés megkötésével társadalombiztosítási jogviszonyba kerül, az iskolarendszerű szakképzésben eltöltött ideje szolgálati időnek minősül.

 

 

Ingyenes gyakorlati képzés

 

A gazdálkodó szervezet nem fogadhat el hozzájárulást és nem kérhet költségtérítést a gyakorlati képzés feltételeinek megszervezéséért, biztosításáért.

 

 

Egészséges és biztonságos munkakörülmények

 

A munkaadó számára a munkavédelmi törvény írja elő az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítását, ezek a szabályok a gyakorlati képzésben résztvevő tanulóra is érvényes.

 

 

Rendszeres orvosi vizsgálat

 

A tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról a képzés időtartama alatt a gyakorlati képzés szervezőjének kell gondoskodnia.

 

 

Betegszabadság és táppénz

 

A tanulót betegsége idejére naptári évenként 10 nap betegszabadság illeti meg, az azt meghaladó betegsége idejére pedig táppénzre jogosult.

 

 

Felelősségbiztosítás

 

A szakképzésben résztvevő tanuló számára a gazdálkodós szervezet köteles felelősségbiztosítást kötni. Ez egyrészt a tanuló által okozott kár megtérítését szolgálja, másrészt a gyakorlati képzés ideje alatt a tanulót ért károkat is fedezi (pl. személyi sérülés).

 

 

Étkezési hozzájárulás, munkaruha, utazási költségtérítés

 

A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést, vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítania a gazdálkodó szervezetnek. Az étkezésről a gyakorlati képzést szerzőnek gondoskodnia kell.

A tanulószerződés alapján a tanuló törvény szerint járó juttatásokra – a tanévkezdést követően megkötött tanulószerződést kivéve – a tanév kezdő napjától jogosult.

 

 

További hasznos információk

 

A tanulószerződéssel kapcsolatos információk, nyomtatványok és fontosabb jogszabályok

 

A tanulószerződések és együttműködési megállapodások témakörében az NGM, a NAV, illetve egyéb háttérintézmények által kiadott és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által összeállított tájékoztató jellegű szakmai vélemények

 

Országos Képzési Jegyzék

 

Szakképesítés kereső

 

Intézmény kereső

 

 

Egyéni bérek

 

Szakma név

FEOR szám

Bruttó havi teljes kereset (ft/fő,hó)

Szakács

 5134: Szakács

129 478

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

 5113: Bolti eladó

129 334

Pincér

 5132: Pincér

136 535

Fodrász

 5211: Fodrász

120 311

Gépi forgácsoló

 7323: Forgácsoló

225 355

Kőműves

 7511: Kőműves

135 054

Cukrász

 5135: Cukrász

129 212

Hegesztő

 7325: Hegesztő, lángvágó

224 904

Villanyszerelő

 7524:  Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

184 292

Bútorasztalos

 7223: Bútorasztalos

148 176

Szerkezetlakatos

 7321: Lakatos

183 572

Ruházati eladó

 5113: Bolti eladó

129 334

Karosszérialakatos

 7321: Lakatos

183 572

Pék-cukrász

 7114: Pék, édesipari termék gyártó

144  727

Szakács

 5134: Szakács

129 478

Géplakatos

 7321: Lakatos

183 572

Autószerelő

 7331: Gépjármű- és motorkarbantartó, javító

173 888

Vendéglátásszervező-vendéglős

 5131: Vendéglős

139 789

Cukrász

 5135: Cukrász

129 212

Hidegburkoló

 7534: Burkoló

137 324


Forrás: NMH

 

 

Szakmaválasztást segítő kérdőívek

(Általános iskolás korosztály részére)

 

Képességek, készségek kérdőíve (rövid verzió)

 

Képességek, kézségek kérdőíve (hosszú verzió)

 

Szabadidőmérleg

 

Tantárgyi érdeklődés

 

Munkaérték

 

Jellemző munkamód

 

Tanulási erőforrások

 

Pályaérettség

 

 

* a 2014-ban érvényes 101 500 Ft-os minimálbér alapján számolva.

A tájékoztatás a Magyar Kereskedelemi és Iparkamara Tanulószerződéssel a munka világában című kiadványa alapján készült. 

 Lezárva: 2014. január

Vissza

Kapcsolat

További információ: NMH_dualis@lab.hu

Kövess minket, vagy iratkozz fel hírlevelünkre,
hogy semmiről ne maradj le
 • facebook

  Lájkolj minket!
 • Youtube

  Nézz minket!
 • RSS

  Tapadj ránk!
  Feliratkozás
 • Google+

  Ajánlj minket!